Ảnh hoạt động

  • Ngày hội thể dục thể thao của bé

  • Giải nhất hội Thi Văn nghệ năm học 2012-2013

  • Đoàn thanh niên tham gia trồng cây

  • Đại hội Chi đoàn trường Mầm non Sao Mai

  • Giải nhì thi cầu lông cấp học Mầm non năm 2015

  • Giải nhất Hội thi giáo viên Duyên dáng tài năm hoc 2014-2015

  • Giải nhất Hội thi giáo dục biển, hải đảo năm học 2013-2014

  • Giải nhất Hội thi giáo viên tài năng xuất sắc nhất vòng bảng 2014-2015

  • Giải nhất Hội thi vẽ tranh cấp thị xã năm học 2013-2014

  • Giải nhất Hội thi xé dán cấp thị xã năm học 2013-2014

Các mục ảnh khác