Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 07:53 15/12/2017  

Phó Hiệu trưởng 1

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Hà
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn
Email:  
Điện thoại:  
Địa chỉ:  Trường Mầm non Sao Mai

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

1. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục;

          2. Quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi trẻ em;

          3. Phụ trách Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

          4. Phụ trách công tác phòng chống bảo lụt;

          7. Phụ trách hoạt động ngoài giờ: Ngày hội, ngày lễ...;

          8. Phụ trách chuyên môn nhà trẻ;

          9. Phụ trách công tác y tế trường học;

          10. Phụ trách hoạt động công đoàn;

          11. Phụ trách bếp bán trú và công tác dinh dưỡng trong Nhà trường;

          12. Phụ trách phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức

          13. Tổ chức các cuộc vận động; phong trào thi đua;

          14. Phụ trách, chỉ đạo thưc hiện hoạt động các phòng chức năng.

          * Phó Hiệu trưởng 2: Lê Thị Ánh Tuyết

          1. Phụ trách chuyên môn mẫu giáo;

          2. Phụ trách cổng thông tin điện tử;

          3. Phụ trách, chỉ đạo thực hiện, quản lý trang website của Trường;

          6. Phụ trách công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi;

          7. Phụ trách công tác đảng;

          8. Phụ trách các chuyên đề;

          9. Phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên;

          10. Tổ chức các Hội thi của Nhà trường và các cấp tổ chức;

          11. Phụ trách công tác an ninh trật tự trong Nhà trường;

          12. Phụ trách công tác phòng chống cháy nổ;

          13. Xây dựng xã hội học tập cộng đồng;

          14. Phụ trách chỉ đạo thực hiện hoạt động Kimart.

 

Số lượt xem : 580