Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:43 26/02/2015  

Tổ Văn phòng Tổ Văn phòng được thành lập tháng 01/2013. Tổ gồm 07 người, 01 tổ trưởng, 01 tổ phó và 05 tổ viên. Năm học 2017-2018 tổ gồm có: 05 thành viên, 01 tổ trưởng và 04 tổ viên

1

Phan Thị Bích Ngọc

- Tổ trưởng

2

Đỗ Thị Phi Yến

- Tổ viên

3

Nguyễn Thị Khánh Mỹ

- Tổ viên

4

Hoàng Hữu Huế

- Tổ viên

5

 Nguyễn Đức Việt - Tổ viên

 

Số lượt xem : 611