Năm 2019

Cập nhật lúc : 08:58 04/11/2019  

Tuần 46 năm 2019
Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/11/2019)

Dự hoạt động của GV.

Thứ Ba
(12/11/2019)

Dự hoạt động của GV.

Thứ Tư
(13/11/2019)

Kiểm tra HS bếp bán trú.

Kiểm tra công tác y tế.

Thứ Năm
(14/11/2019)

Kiểm tra HSSS tổ trưởng MGL.

Kiểm tra HSSS - GV- MGL.

Kiểm tra phòng chống TNTT.

Thứ Sáu
(15/11/2019)

Kiểm tra HSSS tổ trưởng NT.

Kiểm tra HSSS - GV, NV- NT.

 Kiểm tra công tác tuyên truyền.

Thứ Bảy
(16/11/2019)

Thi lý thuyết giáo viên dạy giỏi.

Chủ Nhật
(17/11/2019)