Tin tức

Cập nhật lúc : 09:29 27/10/2019  

Trường Mầm non Sao Mai thị xã Hương Thủy, tổ chức tập huấn chuyên môn giáo dục mầm non cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2019-2020.

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, tạo môi trường học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên giao lưu, trao đổi, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục, nhằm tạo ra mặt bằng chung về năng lực quản lí, chuyên môn nghiệp vụ và kĩ năng sư phạm trong đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Ngày 26 tháng 10 năm 2019, Trường Mầm non Sao Mai tổ chức tập huấn chuyên môn giáo dục mầm non cho cán bộ quản lý, giáo viên tại đơn vị.


Trường Mầm non Sao Mai thị xã Hương Thủy, tổ chức tập huấn chuyên môn giáo dục mầm non cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2019-2020.

 

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, tạo môi trường học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên giao lưu, trao đổi, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục, nhằm tạo ra mặt bằng chung về năng lực quản lí, chuyên môn nghiệp vụ và kĩ năng sư phạm trong đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Ngày 26 tháng 10 năm 2019, Trường Mầm non Sao Mai tổ chức tập huấn chuyên môn giáo dục mầm non cho cán bộ quản lý, giáo viên tại đơn vị. 

Trong buổi tập huấn có nhiều ý kiến tham gia thảo luận, đi sâu vào các nội dung như: xây dựng môi trường giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, chế độ sinh hoạt hằng ngày đối với trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo, công tác xây dựng kế hoạch, đánh giá trẻ, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học…Nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, khuyến khích giáo viên tự học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng Internet, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong Nhà trường.

                                                                                                                                                                                                                          Đưa tin: Nguyễn Thị Gấm

Số lượt xem : 79

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác